Aktualności

Apel Kongresu w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom

By 14 grudnia 2015 No Comments

W związku z zamiarem stworzenia przez prezydenta Miasta Poznania stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom, Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych wyraża nadzieję, że wyłoniona w ramach uczciwego konkursu osoba powołana na to stanowisko będzie obiektywna, patrząca w sposób przyjazny i sprawiedliwy na osoby wykluczone. Mamy nadzieję, iż Pełnomocnik Prezydenta ds. Przeciwdziałania
Wykluczeniom prowadzić będzie działania na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, rasa, płeć czy wiek.

W szczególności wyrażamy nadzieję, że osoba ta nie będzie reprezentantem tylko liberalnego światopoglądu, promującym wyłącznie problematykę gender oraz mniejszości seksualne.

Uważamy, iż Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom powinien reprezentować pełne spektrum wszystkich środowisk, których dotyka szeroki wachlarz problemów, ze szczególnym uwzględnieniem myśli i idei wynikającyh z naszej tradycji narodowej.