Aktualności

Protest przeciw eksmisji samotnych matek

By 1 lutego 2015 No Comments

Na skutek ostatnich doniesień o sprawie samotnej matki pani Anety Nowakowskiej z Lublin Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych sprzeciwia się takiemu traktowaniu polskich obywateli. Karygodnym jest fakt, że Państwo Polskie nie posiada  alternatywy schronienia dla Pani Anety i jej dzieci. Jedynym zaproponowanym rozwiązaniem było przeniesienie matki do noclegowni, a dzieci zaproponowano powierzyć sądowi rodzinnemu. Takie rozwiązanie jest związane z brakiem empatii urzędników oraz bezdusznym systemem opieki nad dziećmi, gdzie prawowita rodzina pozbawiana jest praw z powodu braku środków oraz dachu nad głową, a dzieci powierza się instytucjom państwowym. Niepokojem napawa fakt, iż pomoc celowa nie jest bezpośrednio przeznaczana dla biologicznych rodziców i dzieci, a aparat urzędniczy lawiruje zawsze w taki sposób aby dzieci znalazły schronienie w instytucjach zastępczych, na które znajdują się zawsze pieniądze z budżetu. Kongres stanowczo sprzeciwia się takiemu traktowaniu Polskich dzieci i instytucji Polskiej Rodziny, która to przez bezduszność systemu i brak serca urzędników celowo jest niszczona w imię fałszywie pojmowanej pomocy dla tych rodzin. Uważamy, iż Państwo Polskie powinno wypracować model w którym osoby potrzebujące (rodzice i dzieci) w sytuacjach losowych znajdowały się zawsze razem w imię dobrze pojętej zdrowej rodziny, a nie rozbijane pod byle pozorem. Od tego zależy dobrobyt i przyszłość zdrowego społeczeństwa.