Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych
Poznań, 18 maja AD 2013

Wspólnota Miłości i Życia
Rodzina – Naród – Kultura

„Nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nim” [Jl (2, 17)].

Powołani do życia, obdarzeni wolnością i rozumem, otrzymaliśmy od Stwórcy także przyrodzoną i niezbywalną godność.

Żyjemy w czasach, w których podstawy ludzkiej godności są kwestionowane, a zło odsłania przed nami swe nowe oblicza. Posługując się fałszywym językiem i zmanipulowanymi pojęciami, usiłuje zdeptać ludzką godność, oddając człowieka w niewolę bezrozumności i niskich instynktów. Uderza w to, co w człowieku najbardziej intymne: usiłuje zawładnąć jego duszą i wolnością. Drogą do tego jest zniszczenie rodziny, a w dalszej kolejności zburzenie wspólnoty narodowej i kultury, stanowiących podstawę godnej egzystencji człowieka.

W Polsce – z racji zaborów, powstań, zsyłek i więzień – na straży życia rodzin często stały kobiety, żony i matki. Wobec ideologii feminizmu, w swej istocie podważającej godność kobiety, wartość małżeństwa i rodziny, ale także kwestionującej rolę ojca w życiu rodziny, pragniemy promować tradycyjne wartości. Domaga się tego polski i chrześcijański etos, otaczający rodzinę, kobietę i mężczyznę, matkę i ojca czcią i szacunkiem.

Znamy wartość życia, radość i szczęście, ale też ciężar obowiązków, codziennych trosk i lęku o przyszłość naszych rodzin. Doświadczenia polskiej historii wymagały od Polaków, kobiet i mężczyzn, bycia nieugiętymi i wytrwałymi w zmaganiach o materialną egzystencję rodzin, o polski język i kulturę, o trwanie narodu. Także dzisiaj świadomość naszego dziedzictwa, naszych powinności wobec poprzednich i następnych pokoleń jest dla nas zobowiązaniem, aby nadal stawać w obronie ludzkiego życia, w obronie małżeństwa i rodziny, w obronie narodu i jego kultury.


Deklaracja Uczestnika
Kongresu Rodzin i Kobiet Konserwatywnych

Rodzina, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, jest najważniejszą wspólnotą, w której człowiek urzeczywistnia się jako osoba zdolna do życia w prawdzie i miłości.

Małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny, dającym w akcie wzajemnego daru miłości początek życiu nowego człowieka, którego niezbywalna godność domaga się szacunku oraz uznania pełni jego praw od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zdecydowanego sprzeciwu wymagają działania negujące prawo do życia, jak eutanazja i aborcja oraz działania poniżające ludzką godność i uprzedmiotowiające człowieka, jak manipulacje genetyczne, klonowanie, technologia in vitro czy też – w innym wymiarze – próby legalizacji nierządu.

Małżeństwo i rodzina są niepodważalnym dobrem, są podstawową wspólnotą życia i miłości.

Państwo polskie ma obowiązek otoczyć rodzinę należytą opieką, szanując jej autonomię oraz kierując się jej dobrem – tak, aby rodzina mogła stać się samowystarczalna i niezależna.